:
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 043-210094, 043-462403-04 โทรสาร (FAX) : 043-462403 หน่วยกู้ชีพ โทรศัพท์ : 043-462405

ชื่อ: กิจกรรมการขับเคลื่อนวาระที่ 8 การปลูกต้นคูนอัตลักษณ์เมืองขอนแก่น

27 ก.ค. 2566

รายละเอียด:

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนวาระที่ 8 การปลูกต้นคูนอัตลักษณ์เมืองขอนแก่น โดยนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ได้มอบหมายให้นายทวี ไชยเสือ เลขานุการนายก พร้อมด้วยกำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง อบต.ศรีสุข ร่วมกันปลูกต้นคูน ในวันที่ 27 กรกฏาคม 2566 ณ บริเวณถนนหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ถึงบ้านโคกกุง หมู่ที่ 9 ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร