:
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 043-210094, 043-462403-04 โทรสาร (FAX) : 043-462403 หน่วยกู้ชีพ โทรศัพท์ : 043-462405

ชื่อ: กิจกรรมโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และ กิจกรรม การฝึกอบรมให้ความรู้ 3 อ. (อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้า)

25 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจตำบลศรีสุขร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลศรีสุข จัดกิจกรรมโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมให้ความรู้ 3 อ. (อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้า)

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร