:
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 043-210094, 043-462403-04 โทรสาร (FAX) : 043-462403 หน่วยกู้ชีพ โทรศัพท์ : 043-462405

ชื่อ: สภาเด็กตำบลศรีสุข ได้ทำการคัดเลือก ประธานสภาเด็กคนใหม่

30 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2565 สภาเด็กตำบลศรีสุข ได้ทำการคัดเลือก ประธานสภาเด็กคนใหม่ โดย ผู้ได้รับคัดเลือก คือ นายอดิศร อนุภัย นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร