:
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 043-210094, 043-462403-04 โทรสาร (FAX) : 043-462403 หน่วยกู้ชีพ โทรศัพท์ : 043-462405

ชื่อ: องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขได้จัดอบรมโครงการฝึกอาชีพเสริมแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

17 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขได้จัดอบรมโครงการฝึกอาชีพเสริมแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข(อบรมให้ความรู้เรื่องการตลาดออนไลน์และการจัดทำบัญชีครัวเรือน)

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร