:
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 043-210094, 043-462403-04 โทรสาร (FAX) : 043-462403 หน่วยกู้ชีพ โทรศัพท์ : 043-462405

ชื่อ: โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยการออกสำรวจข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและป้าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566

20 ต.ค. 2565

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร