:
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 043-210094, 043-462403-04 โทรสาร (FAX) : 043-462403 หน่วยกู้ชีพ โทรศัพท์ : 043-462405
กองคลัง
นางสาวธัญญลักษณ์ ศรีสองเมือง
ผู้อำนวยการกองคลัง
E-mail : sasi_2mueng@hotmail.com
ว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นายจักรินทร์ แสนสิน
นักวิชาการพัสดุ
E-mail : ChaKrin0007@gmail.com โทร.0648764878
นางสาวสุจิตรา ดอนอินทรฺ์
นักวิชาการการเงินและบัญชี
E-mail : aumaim015@gmail.com
นายสายยน แหวนอินทร์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวอนุธิดา ท่าผา
เจ้าพนักงานพัสดุ
E-mail :Anutheda@hotmail.com Tell:
นางสาวจีรภา แคนมั้น
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
E-mail : JeerapaKhaenman118@gmail.com
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวสุนิดา แสนอาจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
E-mail:sunida-sanarj@hotmail.com Tell: 083-0469342
นางสาวศิริรัตน์ บุญประกอบ
คนงานทั่วไป