:
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 043-210094, 043-462403-04 โทรสาร (FAX) : 043-462403 หน่วยกู้ชีพ โทรศัพท์ : 043-462405
กองช่าง
นายอนุชา ชมภูพาน
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง
นายธวัชชัย ชายโนนทัน
นางช่างโยธา
นางชนิดาภา วงศ์วานิชย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ