:
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 043-210094, 043-462403-04 โทรสาร (FAX) : 043-462403 หน่วยกู้ชีพ โทรศัพท์ : 043-462405

ชื่อ: ประกาศเปลี่ยนเเปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข(จากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ถึง ห้วยทรายขาว) ตำบลศรีสุข อำภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

วันที่ลงประกาศ: 5 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

ประกาศเปลี่ยนเเปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข(จากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ถึง ห้วยทรายขาว) ตำบลศรีสุข อำภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖


file

purchases_file_429_51_37_369.pdf